อย่าเป็น ผู้ตาม

ทุกวันนี้  คนไทยส่วนใหญ่ มีรถขับเป็นของ ตัวเอง   พอมีการประกาศ  น้ำมัน ก็ ตกอก ตกใจ กันทั่วหน้า   จะขับรถมาไหนก็บ่น เรื่อง ราคาน้ำมัน แพง . พอมการประกาศลด ก็แห่ ขับรถไปเติม..

เหตุกาณร์  เรากำลังจะชี้ให้ เห็นว่า  เราเป็น ผู้ตาม . โดยไม่ต้องสงสัย  หรือ จะพูดให้แรง คือ  บริษัท ผู้ค้าน้ำมัน เป้นผู้กำหนด  ชีวิตชะตา ของเรา

พลังานทดแทน.  คือ อะไร   บทโลก  อินเตอร์เน็ต เป็น แหล่ง ความรู้ที่ ยิ่งใหญ่    ถ้าเราพิมพ์  คำว่า  “พลังงานไฮโดรเจน”   “พลังงานน้ำ” “พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ”     “กังหันลม”  “โซลาร์เซลล์”   หรือ เป็นภาษา อังกฤษ  หรือ ภาษาอีกมากกมาย ที่เราจะค้นหาพลังงงานทดแทน

ทำไมเราถึงพูดเรื่อง “อย่าเป็น ผู้ตาม”  ในเมื่อความรู้อยู่บนโลกอินเตอรเน็ต ทำไม ไม่หา แหล่งพลังงาน ที่สามารถทดแทนน้ำมันได้ . หรือ  บางส่วน    เพราะข้อมูล หรือ การทดลอง  เราสามารถทำได้เอง  และ ทดสอบเองได้ .  และสามารถ อธิบายให้เพือ่นๆ ได้รู้ ได้ใช้   ในเมื่อ เพื่อนคนที่ 1 รู้  เพือนคนที่  2 ก็รู้   ในเมื่อ รู้กันทั้งประเทศไทย   แล้วใครจะมาเป็นผุ้ตาม . ราคน้ำมัน .   เพราะเราขาดจากการเป้น ผุ้ตาม แล้ว..

………… เราจะขุด ค้น  พลังงานทดแทน    บน  ความรู้โลก อินเตอร์เน็ตทั้วโลก

แต่ถ้า เราอยากเป็นผู้ ตามก็ อย่าบ่น. ว่า  น้ำมัน จะขึ้นไปถึงไหน..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.