อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดแกนแนวนอนด้วยตัวเอง

อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดแกนแนวนอนด้วยตัวเอง

แบ่งเป็น 2 หลักสูตรรายละเอียดการอบรม ดังนี้

1.อบรม 1 วัน

ฟังบรรยายทฤษฎี หลักการ มีตัวอย่างของจริงประกอบการบรรยายทุกขั้นตอนสามารถนำความรู้ไปฝึกปฏิบัติทำเองที่บ้านได้  รายละเอียดดังนี้

-ส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า  ใบพัด ขนาดเล็ก / ใหญ่  คำนวณหาขนาดกำลังใบพัดให้เหมาะสมกับแม่เหล็กและขดลวด  ความเร็วรอบ  รูปร่าง ขั้นตอนการขึ้นรูปการเหล่าใบพัด  การถ่วงใบพัด การประกอบและจับยึด

-เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดจานแผ่นเหล็ก  ชนิดแม่เหล็ก จำนวน ขนาด รูปทรง ขดลวด เบอร์ลวด จำนวนขดลวด จำนวนรอบ วิธีการต่อขดลวดแต่ละขด แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่

การสร้างแบบหล่อขดลวดและแม่เหล็ก การแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้เก็บในแบตเตอรี่  วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่

-โครงสร้างงานเหล็ก จุดหมุน องสาหางเสือ หลักการหมุนหาลมและหลีกเลี่ยงพายุ วิธีการติดตั้ง เสา ความสูง การบำรุงดูแลรักษา

-การประยุกต์เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าใช้กับงานอื่นๆ เช่นกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า จักรยานผลิตไฟฟ้า

สนาม เด็กเล่นผลิตไฟฟ้า เกร็ดความรู้ ข้อควรระวังและประสบการณ์การติดตั้งกังหันลมในสภาพภูมิประเทศ ที่ราบ ภูเขา เกาะ อุปกรณ์ช่วยเสริม วัสดุ/เครื่องมือช่างที่ใช้ทำกังหันลมหาได้ในท้องถิ่น

มีตำราคู่มือการสร้าง ซีดีรูปภาพ วีดีโอ รายละเอียดขั้นตอนการทำอย่างละเอียดให้ประกอบการอบรม

สถานที่อบรม เลขที่ 25/2 ม. 2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังนี้

วันศุกร์ที่ 8,22 มิถุนายน 2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 9,23 มิถุนายน 2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

วันศุกร์ที่ 6,13,20 กรกฎาคม  2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท   ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถชำระค่าอบรมได้ดังนี้

-ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นายบรรจง  ขยันกิจ 25/2 ม. 2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

(กรุณาแนบจดหมายแจ้งชื่อ และ วันที่อบรม)

-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชีนายบรรจง  ขยันกิจ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 386-1-00391-0

(กรุณาโทรแจ้งชื่อ และ ระบุวันที่อบรม)

2 . อบรม 6 วัน

ฟังบรรยายทฤษฎี หลักการ อบรมตามข้อ 1 ก่อนการปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มงานที่ต้องทำเป็น 4 ขั้นตอนคือ

-งานโครงสร้างหางเสืองานเหล็กติดตั้งลูกปืนดุมล้อจุดหมุน

-งานพันขดลวด ต่อวงจรขดลวด หล่อเรซิ่นขดลวดและแม่เหล็ก

-งานขึ้นรูปเหลาใบพัดไม้ 3 ใบ ต่อ 1 ชุด (ต้นแบบใช้ทำแบบหล่อไฟเบอร์กลาสได้) ประกอบใบถ่วงใบ

-ประกอบแผ่นแม่เหล็ก แผ่นขดลวด ติดตั้งและต่อวงจรไดโอดตัวแปลงไฟ ทาสี

สรุปผลงานแก้ปัญหา ย่อและขยายแบบขนาดต่างๆ

มีตำราคู่มือการสร้าง ซีดีรูปภาพ วีดีโอ รายละเอียดขั้นตอนการทำอย่างละเอียดให้ประกอบการอบรม

สถานที่อบรม เลขที่ 25/2 ม. 2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังนี้

วันที่ 11-16 มิถุนายน 2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

วันที่ 25-30 มิถุนายน 2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

วันที่ 7-8,14-15,21-22 กรกฎาคม  2555  อบรมเวลา 8.30 – 17.00 น.

ค่าอบรมท่านละ 25,000  บาท  รวมค่าวัสดุในการฝึก   ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถชำระค่าอบรมได้ดังนี้

-ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นายบรรจง  ขยันกิจ 25/2 ม. 2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

(กรุณาแนบจดหมายแจ้งชื่อ และ วันที่อบรม)

-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชีนายบรรจง  ขยันกิจ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 386-1-00391-0

(กรุณาโทรแจ้งชื่อ และ ระบุวันที่อบรม)

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.