ไม่ต้องทายก็รู้ว่าประเทศเยอรมัน

หลังจากที่ประเทศเยอรมัน  ทยอยปิดโรงไฟฟ้านิวเครีย์ ก็ประกาศนโยบาย  พลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังานหลัก ที่จะจ่ายให้กับระบบไฟฟ้า   ประชาชน   สถาปนิก  ก็ตื่นตัวและร่วมกันรับผิดชอบ ในการหันหน้ามาใช้พลังานจากธรรมชาติ  และประเทศเยอรมันก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะใช้  พลังงานแสงอาทิตย์ และ ลม  70% ของพลังงานทั้งหมดภายประเทศในปี  อย่างน้อย 2030  ซึ่งมีคนบางคนคิดว่าน่าจะเป็นไปได้หรือ   ถ้าคิดแบบนั้น ไอสไตล์ คงไม่มีชื่อ  นับเท่าปัจจุบันนี้ .

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.