ชาวแคนาดา + ภรรยาคนไทย

เมื่อชาวแคนาดาซึ่งมาตั้งรกราก อยู่ในประเทศไทยแบบพอเพียง    ได้ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้แสงสว่าง   ดูทีวี (ข่าวสาร)   หาง(tail)กังหันลมเป็น รูปธงชาติ… ทำให้รู้ว่า คนต่างชาติ อยู่ที่ไหน ก็มีความเป็นชาติ ของตัวเอง  แต่ คุณบรรจง ก็ยินดีทำและติดตั้ง ในการทำให้โลกนี้ มีพลังงานสะอาดจากกังหันลมที่ทำด้วยฝีมือคนไทย

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.