ยามาฮ่า ใช้ลมที่ปล่อยทิ้ง กลับมาปั่นไฟฟ้า เพื่อลดโลกร้อน

โรงงานยามาฮา ได้ใช้ลมที่ปล่อยทิ้ง เพื่อระบายอากาศทิ้งจากโรงงาน  มากว่า 22 ชั่วโมง  ความเร็วลม  >10 m/s  สามารถแรงลม กลับมาปั่นไฟฟ้าด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้า  และนำไฟฟ้ามาจัดเก็บและใช้เป็นไฟฟ้าฉุกเฉิน กับ แสงสว่างใน สำนักงาน
เพื่อลดโลกร้อน หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน .

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.