เพาะไม้ ทำกังหันลม 5 เมตร

การทำกังหันลมขนาดใหญ่ หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง เกิน 3  เมตร .เราจำเป็นต้องหาไม้ หรือ วัสดุมีขนาดที่ได้ตามต้องการ แต่ในท้องตลาดไม้ที่ มีขนาดต้องการ  แพงมากเกินไป   สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ใบกังหันลม เราจำเป้นต้องเพาะไม้จากชิ้นเล็กเป้น ชิ้นใหญ่
นี้เป้นขบวนการเพาะไม้ สำหรับทำใบกังหันลมขนาด 5 เมตร

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.