นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันสำหรับการศึกษาการทำกังหันลมขนาดเล็ก

เป็นการประยุต์ใบ กังหันลมจาดต่างประเทศ  แต่ว่าใช้ ขดลวด หรือ เจนเนอรเตอร์ ของไทย

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.