กังหันลมขนาดเล็กบน เรือไทยทำเอง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การทำเรือร่องทะเล หรือ แม่น้ำ ลำคลอง ก็ามารถนำ กังหันลมขนาดเล็ก ติดตั้งไว้บนเรือ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้  ในขณะวิ่ง หรื อ จอด เทียบท่า

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.