นักศึกษาจากเชียงใหม่ การทำใบกังหันลมแบบปรับมุมใบได้

นักศึกษาจากเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การปรับมุมใบกังหันลมจาก Hub ของใบได้  ซึ่งเป็นการต่อยอด ให้เหมาะสมกับกระแสลม ของเมืองไทย

หมายเหตุ *  เป็นการร่วมมือวิจัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ประสพการณ์ ในการทำงาน  ด้านการทำกังหันลม กับนักศึกษา ที่เป้นอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดนวัตยกรรม เกิดงานวิจัย  ด้านการใช้พลังงานกังหันลม  ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า มีนักศึกษา ด้านวิชาการพลังงานกังหันลมากขึ้นๆ  ทั้งในระดับ วิทยาลัย  ช่างเทคนิค ปวช ปวส  ไปจนถึง  มหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี  โท เอก  จน ระดับ ดร  ศาสตร์จารย์   ทำให้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญกังหันลม ทั้งภาค ทษฎี ภาคปฏิบัติ สำหรับกังหันลมที่ทำงานได้จริงสำหรับเมืองไทย   นั้นคือความคาดหวังของ คุณ บรรจง ขยันกิจ และ ทีมงานไทยวินด์มิลล์

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.