พลังงานทดแทน กับ การเก็บพลังงานไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่จะใช้พลังงานทดแทน ไว้ว่าจะเป้น โซลาร์เซลล์ หรือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า  สิ่งที่จะต้องคิดถึงในเรื่องของการจัดเก็บไว้ใช้  เมื่อเป็นระบบ Off-grid   นั้นก็คือ  แบตเตอร์รี่    ขอ้เสียของแบตเตอรี่  นั้น ก็คือ

1. ราคาแพง   (เป็นการลงทุนที่สูงมากถ้าต้องการจัดเก็บ ไฟฟ้า ที่มากขึ้น   ลูกล่ะ  2,000- 60,00 บาท  ถ้าต้องการเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ระดับ  > 4-5   Kw   ประมาณ  > 10 ลูก  )
2. ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรรี่  ประสิทธิการใช้ได้แค่  20% ของไฟฟ้าทั้งหมด

3.ระยะเวลาสั้น (1-2 ปี )

4.การบำรุงรักษาบ่อย (ต้องหมั่นเช็คน้ำกลั่น)

5. เป็นวัตตถุอันตราย หลังจากทิ้งไปแล้ว ทำให้โลกมีขยะเพิ่มขึ้น

6. พื้นที่เก็บต้องมีระบบระบายอากาศ  และใช้พื้นที่เยอะ.

แต่ต่อไปนี้ มีกลุ่มนักวิจัยการศึกษากำลังจะทดสอบการเก็บด้วยวิธีใหม่   ราคาถูกกว่า และ ใช้งานได้นานกว่า มากกว่า 20-50ปี  และสามารถรองรับพลังงานในการจัดเก็บ มากถึง  10MW-100Mw ได้ด้วย   ซึงอาจจะมาแทนด้วยการเก็บด้วยวิธีการแบบเดิมๆ     อนาคตอันไกลนี้ ระบบไฟฟ้าสายส่งจะหมดไป  เพราะระบบทั้งหมดจะเหมือน   กับระบบรถยนต์    นั้นก็หมายถึงว่า บ้านทุกบ้านก็มีระบบผลิตไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องพึ่งพิงจากระบบภายนอก

กับคำถามเพิ่มเติมว่า เราก็มีทางเลือกถ้าไม่ใช้ แบตเตอร์รี่ ก็ยังมีระบบ Grid Conect แต่นั้นไม่ใช้คำตอบของเรา เพราะว่า ทุกๆแห่งหน ยุคใหม่จะต้องเป็นระบบไร้สาย การ Shared ระบบไฟฟ้า จอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้า ดังเช่นที่ เทสล่า เคยทำเอาไว้เมื่อนานแล้วนั้นเอง.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.