โลกขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังงานแม่เหล็ก

ในขณะที่มนุษย์  ค้นหาพลังงาน  อย่างไม่สิ้นสุด  แต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจธรรมชาติ    พวกเขาต้องการ น้ำมัน จากใต้โลก   ธาตุที่เป้นพลังงานนิวเครียร์    ต้องการแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องการลมเป็นพลังงานลม   แต่ว่าโลกนั้นไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในการสร้างพลังงาน ในขับเคลื่นตัวเอง  จากการหมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน หมุนรอบดวงอาทิตย์  ทำให้มี ฤดูต่างๆ

แล้ว โลก มีพลังงานอะไรในการขับเคลื่อนตัวเอง  นั้นคือ พลังงาน  แหล่งงมหาศาล สำหรับมนุษย์ .   นิวตัน  ได้เคยบอกไว้ ว่า  แรวโน้มถ่วง หรือ   gravity  จะถูกนำมาเป็นพลังงานใหม่ ในแนวคิดเดิมอีกครั้ง ..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.