การทำกังหันลมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กก็ไม่ต่างกันมาก

ถ้าจะเทียบการทำกังหันลมขนาดใหญ่ และกังหันลมขนาดเล็กแล้ว  นั้นการทำงานไม่ต่างกันมากหนัก  เพียงแต่อุปกรณ์ หรือ โรงงานนั้นต้องสามารถรับนำหนัก เคลื่อนวัสดุในการก่อสร้างได้  และระบบควบคุมการหมุน หรือ ระบบ สตาร์ทอัพ ของกังหันลมขนาดใหญ่นั้นเป็นสิ่งจำเป็น  รวมถึงการติดตั้งที่ต้องใช้ระบบการติดตั้งขนาดใหญ่ ตามไปด้วย

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.