ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ประกาศจะเป็นผู้นำด้านการใช้โซลาร์เซลล์ในภูมิภาคนี้ แต่.

ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ประกาศจะเป็นผู้นำด้านการใช้โซลาร์เซลล์ในภูมิภาคนี้ แต่อาจจะต้องเสียท่าให้กับอินโดนิเซีย เสียแล้ว

Indonesia to lead Southeast Asia PV to 5GW, says study

The installed PV base in Southeast Asia will reach almost 5GW by 2016 as the region becomes an increasingly attractive market for suppliers facing lower demand in Europe, says analyst IMS Research.
http://www.rechargenews.com/energy/solar/article326622.ece

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.