รับประกันว่า 35% สำหรับการเปลี่ยนลมเป็นพลังงานไฟฟ้า

ทางเราก็เห็นกังหันลมแนวตั้งมาก็เยอะ แต่ว่าเจ้านี้ รับประกันว่า กังหันลมแนวตั้งของเขานั้นสามารถทำงานได้ถึง 35% เชียวครับ

อ่านเพิ่มที่  http://www.harvistor.ca/small-wind-generators.php

Model 1219 500W EHD

(as shown)

 • Pre-Assembled Components in Integrator Kit
 • 1 Hour Assembly, 1-2 Hour install (using T-Mast)
 • Weight approx. 35lbs or 16.5kg (500W)
 • Working Height : Approx.1.9m
 • Working Diameter: Approx.1.2m
 • Bio Composite, Alu., Steel
 • Genset: 3 * 200Watt DC(12,24,48V- 500W)
 • Non-stop gen. set servicing will in operation
 • Shipping: Flat Pack, palette
 • Roof Top: 3m-5m T-Mast (tilting)
 • Field: 8,10, 12,15m T-Mast
 • Siting Advice: Use Harvistor WIND3D
 • Color Options : White, Gray, Custom(call)
 • IP65 Kit Options: Arctic, Desert, Marine
 • Sweep Area Expansion Kits: 1kW or 1.5kW
 • Gen. Set upgrade Kits: 1kW or 1.5kW
 • Sweep Area Kit Power Opti

HARVISTOR Small Wind vs Big Wind

Capital Costs                       Low High

Operating Costs                  Low High

Time to Install                    1-2 days 2-3 Weeks (per turbine)

Operating Height              Under 100 feet(30m) 200ft or higher (60m)

Power Use Proximity        Near to Source of Use Far from Source of Use

Turbulent Wind Use         Yes No

Hi speed Wind Use           No effective limit Shutdown must 12-15 m/s

Service Window               Anytime while running Shutdown when wind is

under 5.5 m/s (safety std.)

IEC Certification              *Safety & Performance     Safety and Performance

*- Denmark & Germany

City Bylaws                      +Under 60db at 5 metres    Not Allowed in Urban Areas + Varies by City

Rotor Pitch Control         =>10kW nameplate             All Big Wind Turbines                        (performance & safety use)

Needs Feed In Tariff       No Yes

Financing Model              Equipment Lease                Equipment Lease

Financing Coverage       75%-80%                               Variable                              (Commercial Bank Terms)

Return on Investment      5 to 7 Years 9-12 Years

Short Term Storage         2 Hours to 5+ days ^2 minutes to “30 minutes           (^Sinewave/”Grid Protect)

Warranty                         10-15  Years                        10+ Years                                   (warranty extension options)

Useful  Life                      20-25 Years                        20-25 Years

Rotor Technology            Five Blade Vertical             Three Blade Horizontal

Wind Direction React      Immediate(local sensors) 2-5 minutes (up wind sensors required)

Market Focus                Diesel replace/augment    Sale of Electricity to Grid

Public Safety

Sale to Grid

Vendor Role                      Equipment Supply             Equipment Supply, Turnkey Install/Maintain

Local Power Integrator     Yes (Install/Maintain) No

Local/Regional Supply      Yes                                    International Vendor

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.