ประกาศ อบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า

อบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า คุณบรรจง ขยันกิจ ได้เปิดอบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) รายการอบรมมีดังนี้ครับ 1. อบรม 1 วัน ภาคทฤษฏี กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2.อบรม 6 วัน ภาคทฤษฏี กังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ลงมือปฏิบัติ ทุกขั้นตอน ** ค่าใช้จ่าย ขดลวด แม่เหล็ก และ อาหาร เอกสาร ในการฝึกอบรม กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด คุณบรรจง ขยันกิจ *** หรือ บริษัท ห้างร้าน องค์กร ราชการ เอกชน มุ่งปลูกฝั่ง หรือ นำไปใช้ พลังงานกังหันลม สามารถติดต่อ จัดทำการอบรมเป็นกรณีพิเศษ **** หรือถ้าท่านที่สนใจ ต้องการรับคำปรึกษาเรื่อง ทำงานวิจัยร่วมพลังานลมเชิงวิชาการ , การทำฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าในทางธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดเล็ก คุณ บรรจง ขยันกิจ และ ทีมงานไทยวินด์มิลล์ banchong@thaiwindmill.com : Tel 0867049941

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.