กังหันลม ลำตะคอง (ช่วงซ่อมบำรุง)

กังหันลม ลำตะคอง  ภายใต้การดูแลของ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ EGAT  ทุ่มทุนซื้อกังหันลมขนาด 1 เมกะวัตต์  2 ตัว เพื่อการท่องเที่ยว  (ได้ข่าวว่าจะสั่งมาอีกหลายๆตัว )  .ในประเด็นนี้ . กังหันลมใน ต่างประเทศ  ถือว่าเป้นเรื่อง ปรกติ นะครับเพราะเขาปลูกฝั่งกันมานาน  กังหันลมขนาดใหญ่  ผลิตไฟฟ้า ให้กับชุมชนได้
โดยไม่มีมลพิษ และเป้นพลังงานสะอาดมากที่สุด     แต่ถ้าการตั้งกังหันลมขนาดใหญ่  ผลิตไฟฟ้า ใกล้แหล่งชุมชน  นั้นก็ เป้น สิ่งที่จะต้องคิด และคำนึงเสมอ   เพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่รบกวน ด้านเสียง จากใบกังหันลม  จากการทำของเกียร์  เงาของใบ , หรือ ถ้าติดตั้งในเขต ป่า , อุทยาน  ก็ต้องคำนึง   สัตว์ป่า นก
การแก้ปัญหา ..ต่างๆ  ว่าทำไม  งานวิจัย. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   เมื่อมีการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ หลายๆตัว ในพื้นที่เดียวกัน หรือที่เรียกว่า ฟาร์มกังหันลม ขนาดใหญ่  .    และกับทางเลือก ที่ดี ที่สุดกับ การใช้กังหันลมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ที่เหมาะสม
จากผลดังกล่าว  กังหันลมขนาดใหญ่ จึงต้องย้ายไปกลางทะเล   ซึ่งเป็นจุด ที่ปลอดภัย ทั้งทางด้าน  สังคม สิ่งแวดล้อม  .  แต่ปัญหาว่า    ไม่มีใครทำงาน วิจัยเรือง   ศักยภาพ กังหันลมขนาดใหญ่    อ่าวไทย และ  อันดามัน .  สร้างพลังงานกังหันลมขนาดใหญ่   โดยไม่ต้อง เพิงพิง พม่า หรือไม่???

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.