คนไทย ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า อยากให้ทุกบ้านมี พลังานเซลล์แสงอาทิตย์ทุกบ้าน แต่.

คนไทย ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า อยากให้ทุกบ้านมี พลังานเซลล์แสงอาทิตย์ทุกบ้าน

แต่เสียดาย กับ นโนบายพลังงานเมืองไทย  ที่   กัก..ช้า ..และ ผลประโยชน์    ไร้แรงจูงใจ

ประชาชนคนไทย  คนไหนอยากใช้พลังาน ที่ได้จากธรรมชาติ  จงหันมาใช้กัน จงปกป้องเงินตราของไทย   ในการซื้อ แหล่งพลังงานอื่นๆ จากต่างๆประเทศ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า .

http://www.mea.or.th/new/content/detail.php?mid=87&did=871&tid=&pid=

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.