กังหันลม จากจีน หรือ ต่างประเทศ จะทำงานกับสายลมประเทศไทยได้หรือไม่ ..

จากรายงานการวิจัย พลังงานลมล่าสุด ในประเทศไทยนั้น ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3-4 m/s  ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำงานของกังหันลมที่จะนำมาติดตั้ง นั้นในประเทศไทยนั้นดูริบหรี่ เพระาเป็นลมที่สตาร์ทการหมุนของใบเท่านั้น   และอาจจะไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือ คุ้มทุนที่ยาวนานมาก   เพราะกังหันลมที่นำเข้านั้น จะทำงานไม่เต็มประสิทธภาพเท่าไรหนัก  นักกังหันลมไทยน่าจะหันมาพัฒนาใบกังหันลมแบบใหม่  หรือ กังหันลมที่เหมาะสมกับสายลม กันอย่างจริงจัง มากกว่าการนำเข้า

** กระทรวงพลังงาน.

กังหันลมจากจีน.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.