ข้อมูลเชิงลึก การทำอุโมงลมทดสอบกังหันลม

การออกแบบกังหันลม ถึงแม้จะทดสอบจากการใช้งานจริง แต่ถ้ามีอุโมงลมก็สามารถให้มีการกำหนดตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ และได้สถิติไม่มีความแปรปรวนจากตัวแปรธรรมชาติ   ถ้าท่านใดสนใจทฤษฎีเชิงลึก ก็สามารถหาข้อมูลได้ที่

http://www.intechopen.com/books/wind-tunnel-designs-and-their-diverse-engineering-applications/design-methodology-for-a-quick-and-low-cost-wind-tunnel#F8

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.