อัตราค่าไฟฟ้า นครหลวง และ ภูมิภาค

หลังจากที่เกิดวิกฤตด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าซ  ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ต้องพูดกันทุกวิทุกวัน  อาจจะทำให้ นอนไม่หลับเอาได้   ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมี พลังงานกังหันลม  พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์  แต่นโยบายค่อนข้างมุ่งพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า    ถ้าพูดถึงราคาไฟฟ้าในประเทศไทย ต้องยอมรับว่า  ถูกมาก  ถูกกว่าหลายๆประเทศ
เป็นนัยๆ  เรากำลังจะบอกว่า ราคาไฟฟ้า  สัมพันธ์การใช้แหล่งพลังงานลม และ เซลล์แสงอาทิตย์ อย่างไม่ต้องสงสัย

อัตราค่าไฟฟ้า ภูมิภาค
http://www.thaieei.com/NEWEEI/file/information/embedded-sysyem/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882554-2555.pdf

อัตราค่าไฟฟ้า นครหลวง

http://www.thaieei.com/NEWEEI/file/information/embedded-sysyem/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%202555%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.