สถิติพลังงานของประเทศไทย และ รายงานการใช้พลังงทดแทน 2012

สมาชิกสามารถเข้าไปโหลดอ่านเพื้อความรู้ และความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐ
ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ . ต่างๆ เช่น กังหันลม พลังงเซลล์แสงอาทิตย์  หรือ โซลาร์เซลล์


http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/report12/alternative55.pdf

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/report12/%202555_1.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.