ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้ (กระปุก.com)

เผยไอเดีย นักประดิษฐ์ กังหันลมปั่นไฟ จากใจผู้คิดค้น…สู่ชุมชนท้องถิ่น

เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีอยู่ในตัวเองไม่ต้องซื้อหา แต่ปัจจุบันมนุษย์เรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อน จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพราะเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม เช่น การนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

เราสามารถนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า “กังหันลม” หลักการทำงานของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียก “กังหันลมปั่นไฟ” คือ เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกล จากนั้นเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับแกนหมุนของกังหันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม โดยปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขึ้นอยู่กับความ เร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

บรรจง ขยันกิจ คนไทยคนแรกที่คิดค้นกังหันลมผลิต กระแสไฟฟ้า และเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจ มองว่า สถาน การณ์โลกร้อนในปัจจุบันค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเลวร้ายลงเรื่อย ๆ สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เริ่มผิดปกติ เช่น อากาศร้อนก็ร้อนจัด ฝนตกก็ตกหนัก และจะค่อย ๆ เขยิบเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ถ้าเรายังไม่เลิกฟุ่มเฟือยทางพลังงาน น่าเป็นห่วงโลกเราทุกวันนี้ที่มีแหล่งพลังงานลดน้อยลง พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนมากขึ้นและร่วมสร้างความตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราในทางที่ดีขึ้น

ด้วยความคิดนี้บวกกับประสบการณ์การทำงานและการพบเห็นกังหันลมที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านในวัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี น่าสนใจมากตรงที่ไม่ใช่กังหันลมธรรมดาแต่เป็นกังหันลมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึงเข้าไปศึกษาค้นคว้าในวัดและหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตอย่างมุมานะจนสามารถประดิษฐ์กังหันลมตัวแรกได้สำเร็จและได้ตั้งเว็บไซต์ www.thaiwindmill.com เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์กังหันลม รวมทั้งลงพื้นที่สอนและฝึกอบรมให้ชาวบ้านในชนบทห่างไกลสามารถทำกังหันลมปั่นไฟไว้ใช้เองได้โดยไม่หวงความรู้

ยังมีชาวบ้านชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกมาก จึงคิดว่างานที่ทำขณะนั้นเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า ส่วนใหญ่เรามักจะแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ เช่น พลังงานไม่เพียงพอก็สร้างเขื่อน สร้างโรงงานไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหินซึ่งเป็นการสร้างมลภาวะโลกร้อน โดยที่ไม่ได้ปลูกฝังให้เขารู้จักผลิตเอง จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายช่างเทคนิคระดับ 4 ประจำในมหาวิทยาลัยบูรพามารับจ้างทำขายและอบรมให้ผู้สนใจ จนทุกวันนี้มีกังหันลมผลิตไฟฟ้าอยู่ประมาณ 200 ตัวติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านและผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายกังหันลมจะติดต่อมาและรวมกลุ่มกันซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้สอนหรือบางครั้งทำบริจาคให้ชาวบ้านที่ยากจนได้มีไฟฟ้าใช้

ส่วนวิธีการสอนนั้นจะเริ่มจากการสอนพันขดลวดที่ถูกวิธีและการทำใบพัดด้วยไม้ ควรใช้ไม้ยาวขนาดเท่าใด โดยอัตราส่วนที่เรากำหนดไว้ประมาณ 1.20 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ฟุต เหลาให้โค้งเหมือนปีกเครื่องบินแล้วนำมาถ่วงให้เท่ากัน เวลาใบพัดหมุนควรจะหมุนนิ่งเหมือนเปิดพัดลม ต่อมาเป็นการสอนทำโครงสร้างเหล็กที่ต้องตัดตามอัตราส่วนที่กำหนดเช่นกัน เมื่อได้ตัวกังหันลมแล้วจะแนะนำเครื่องที่จะนำมาใช้ ได้แก่ ไดนาโม และแบตเตอรี่ โดยการขับเคลื่อนของเครื่องนั้น บรรจง อธิบายว่า ใช้หลักการสนามแม่เหล็กตัดขดลวด โดยติดแม่เหล็กที่ต่างขั้วกันหากนึกไม่ออกให้นึกถึงนาฬิกา 2 เรือนนำมาประกบกันห่างประมาณ 1 นิ้ว เอาขดลวดไว้ตรงกลางยึดใส่เพลาเดียวกันเจาะรูตรงกลางให้หมุนไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเอาใบพัดมาใส่ก็จะเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะมาอยู่ในแบตเตอรี่และถูกส่งมาใช้ในบ้านเรา เมื่อไฟฟ้าเต็มวงจรควบคุมจะตัดไฟอัตโนมัติ ที่สำคัญควรจะติดตั้งกังหันลมไว้สูงกว่าสิ่งกีดขวางทางลมด้วย เพียงแค่ง่าย ๆ แค่นี้เราก็มีไฟฟ้าใช้ในบ้านแล้ว

กังหันลมมีประโยชน์และได้เปรียบที่มีลมพัดผ่านตลอดทุกช่วงเวลา เราสามารถเก็บพลังงานได้ไม่มีวันหมด ถ้าทำกังหันลมปั่นไฟฟ้าใช้เองที่บ้านจะช่วยให้เราใช้พลังงานจากการไฟฟ้าลดลง ค่าไฟฟ้าก็ลดลง อีกทั้งพลังงานจากลมเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้มีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

อย่าปล่อยให้สายลมพัดผ่านตัวเราไปอย่างเปล่าประโยชน์ หันมาช่วยกันประหยัดพลังงานลดโลกร้อนให้เราได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างสวยงามต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน.


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

อ้างอิง

http://icare.kapook.com/globalwarming.php?ac=detail&s_id=3&id=1449

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.