ข้อเสียของกังหันลม (ขนาดใหญ่ มาก)

มีการศึกษา ผลกระทบ การใช้กังหันลมขนาดใหญ่  ซึ่งเมืองนอกมีมากกว่า 100 ตัว ในแต่ล่ะรัฐ หรือ เมือง  และมีงานวิจัยศักษาออกมาเยอะมาก   แต่ก็พบว่า  พลังงานกังหันลม  คือ  พระเอก   เป็นพลังงานความเย็น      ตั้งใน ทะเล  ..

แต่เมืองไทย ถ้ามองกังหันลม   มักจะมองข้อเสียมาก่อน   แต่ถ้ามองโรงไฟฟ้า  ถ่านหิน โรงไฟ้ฟ้าก๊าซ ก็มองว่า ถูกดี ราคาไฟฟ้าไม่แพง . แต่ไม่มองเรื่องสื่งแวดล้อม ระยะยาว  คิดซะใกล้ๆ  เราต้องทำเพราะไฟฟ้าขาดแคลน

อ้างอิง
http://www.region1.energy.go.th/0gkramrukanghanrom/wind/8.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.