ออกแบบกังหันลม แนวใหม่ใช้หางวัดเร็วลม

การออกแบบกังหันลม แนวนอนแบบใหม่ใช้หางวัดเร็วลม  ทำให้เราเกิดไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับวงการกังหันลม  ต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับสายลมเมืองไทยของเรา

อ้างอิง  : http://www.rpbw.com/
http://www.rpbw.com/
http://www.designboom.com/technology/dragonfly-invisible-wind-turbine-designed-by-renzo-piano-10-23-2013/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.