พลังงานหมุนเวียนประยุกต์

ยุคของคนรุ่นใหม่ที่พยายามนำพลังงานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์   นำมาใช้กับกิจจกรรมต่าง เพื่อลดการใช้ทรัยพกรให้น้อยลง หรือ พูดอีกในหนึ่งก็คือ พลังงานเหล่านี้ได้ฟรี และเพิ่มความเป็นอิสระการได้มา หรือ การใช้พลังงานเพื่อแจกจ่าย ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.