พลังงานหมุนเวียน กับ การบริหารการกระจายการสร้างแรงดันไฟฟ้าหลัก

ผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานกังหันลม และ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์   ที่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก และการจัดการบริหาร

อ่านเพิ่มได้ที่

http://www.eppo.go.th/power/ENSOP.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.