Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม

Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม

หลาย คนอาจเคยได้ยินชื่อ ยุทธการ มากพันธุ์ กันมาบ้างแล้วกับแนวคิดที่เขาอยากให้คนหันมาพึ่งพาพลังงานธรรมชาติซึ่งถูก ส่งผ่านมายังวิธีการจัดการบริหารรีสอร์ทคำแสดริเวอร์แคว

ด้วยหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในตอนนั้น ยุทธการเลือกที่จะรักษาพนักงานรีสอร์ทเอาไว้ท่ามกลางยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี 2540 ด้วยการชักชวนให้พนักงานร่วมกันผลิตสบู่และแชมพูจากพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ภาย ในรีสอร์ทเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาพักและใช้ภายในรีอสร์ท พร้อมกับการคัดแยกขยะแล้วนำขยะไปขาย จนกระทั่งขยายไปสู่การผลิตแก๊สชีวภาพ แก๊สชีวมวลและไบโอดีเซลไว้ใช้สอยภายในรีสอร์ทแห่งนี้จนสามารถข้ามผ่านวิกฤต ต่างๆ และกลับมายืนอยู่ได้ดังเดิม แต่ความคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของยุทธการไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะมันถูกต่อยอดผ่าน ‘มูลนิธิคำแสดธรรมธาร’ ที่เขาก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วย

กับความตั้งใจที่อยากจะให้ชาวบ้านสามารถเรียนรู้และพัฒนาเรื่องพลังงาน อย่างเป็นระบบ ยุทธการเริ่มลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อชาวบ้านรู้จักพัฒนา เทคโนโลยีด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคพลังงานสะอาดที่สามารถหาได้ในแต่ละ วันจากท้องถนนและพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ในทุกชุมชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว แล้ว เขายังคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์สร้างพลังงานทางเลือก นั่นคือ ‘กังหันลม’ สำหรับใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหาพลังงานที่กำลังจะหมดไป ด้วย กังหักลมถูกผลิตออกมาทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบทรงครึ่งวงกลมที่เหมาะสำหรับติดตั้งบนตึกสูงซึ่งมีปริมาณลมมาก รูปทรงแบบนี้จะไม่ทำให้เกิดแรงปะทะและรับลมได้ดี แบบที่สองคือ ใบทะเล ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ลมแรง เช่น ตามเกาะต่างๆ ด้วยรูปทรงคล้ายปีกเครื่องบินจะไม่สร้างการปะทะ อีกทั้งยังเกิดลมใต้ปีกซึ่งช่วยนำพาให้ใบพัดหมุนได้ต่อเนื่อง และแบบสุดท้ายคือ ใบครึ่งทรงกระบอกที่ใช้รับลมได้ทั่วไป

หลังจากการนำเสนอสู่สาธารณชน สิ่งที่น่าดีใจ คือ ความตั้งใจและทุ่มเทมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีมานี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากชาวบ้านที่ทดลองนำเอาวิธีที่เขาสอนไป ใช้งานในชุมชนของตัวเอง เลยไปจนถึงการที่หน่วยงานต่างๆ ติดต่อเพื่อขอซื้อกังหันผลิตไฟฟ้าจากเขาอยู่เสมอ และนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพทั้งชีวิตและจิตใจของคนในสังคมให้ หันมามองเห็นคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่าง ยั่งยืน

ยุทธการ มากพันธุ์

อ้างอิง: มูลนิธิคำแสดธรรมธารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read more: http://creativemove.com/creative/wind-solar/#ixzz2lOXmJsLA

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.