คน ญี่ปุ๋น ทำอะไรทำจริง??

ถ้าจะสนับ สนุน หรือ หันมาใช้พลังานทดแทน จากโซลาร์เซลล์  หรือ กังหันลม

อย่า!!  ตั้งคำถาม ว่า คุ้มค่า การลงทุนหรือเปล่า….???????

จงดูญี่ปุ่น เป็นตัวอย่าง กับโปรเจ็คนี้   แค่เฉพาะ  การสร้าง ฐานลอย สำหรับการติดตั้ง ฟาร์มโซลาร์เซลล์   แลกกับพลังงานสะอาดที่ได้มา  เพื่อทดแทน โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ในอนาคต ที่จะต้องปิดตัวลง …ก้าวสู่การได้พลังงานสะอาด..

ญี่ปุ่น ถือว่าได้เป็นประเทศที่หันหน้าสนับสนุน การใช้งานโซลาร์เซลล์  และ กังหันลมอย่างจริงจัง  ซึ่งอยู่ในลำดับ 10 TOP ของโลก

อ้างอิง

http://www.designboom.com/technology/kyocera-floats-mega-solar-power-plant-in-japan-11-18-2013/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.