อุปกรณ์ Grid Tie Connect เพื่อการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

การเชื่อมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Grid Tie Connect  เข้ากับการไฟฟ้าเพื่อ ซื้อขายไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์  ควรมีอุปกรณ์ที่ถูกผ่านการตรวจเรียบร้อยและมีการรับรองจากเจ้าภาพว่า  Grid Tie Connect  จะไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายได้

อ้างอิงจาก http://www.mea.or.th/new/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3042&pid=3030

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.