งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ (ของ yuthtrai.com)

รูปแบบการงานติดตั้ง และ การใช้งาน สำหรับบ้านแนวทางประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างศักยภาพบ้านสมัยใหม่ ให้สามารถผลิตพลังงานให้กับบ้านได้เอง
หรือ เพิ่งพาตัวเองได้ ยามเกิดวิกฤตด้านพลังงานในอนาคต

ขอขอบคุณ เครดิต : http://www.yuthtrai.com/2013/02/09/solarcell-bkk-1/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.