ต้นแบบกังหันลม รูปทรงร่ม แบบไม่หมุน

เป็นกังหันลมแนวนอน รูปทรงแบบร่ม  และ แปลก ตรงที่ไม่หมุน  ใช้หลักการการโยกของใบเท่านั้น

ขอบคุณเครดิต http://www.saphonenergy.com

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.