ประกาศ วันอบรม ประจำปี 2557

เรียน  สมาชิก และ ผู้สนใจ     ทุกๆท่าน
เนื่องจากใกล้ จะสิ้นปี พศ 2556  ทางไทยวินด์มิลล์  จึงขอประกาศ การอบรมทางภาค ทฤษฎี  ของ พศ 2557 ตามวันเวลาดังกล่าว   จุดประสงค์ เพื่อให้
สมาชิก และ ผู้สนใจ ได้เรียนรู้การทำกังหังลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  สามารถนำความรู้ไปสู่ทางภาคปฎิบัติด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ แต่ขอให้มีใจรักการประดิษฐคิดค้น ในการนำธรรมชาติ  เช่น  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  มาสะสม หรือ นำไปใช้ได้โดยตรง  อันนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน เพื่อการประหยัดพลังานในอนาคต

ขอขอบคุณ  สมาชิก และ ผู้สนใจ    ทุกๆท่าน อีกครั้ง
บรรจง ขยันกิจ และ ทีมงาน ไทยวินด์มิลล์
16/12/2556

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.