กังหันลม “เรืออากาศ”

เป็นผลงาน การวิจัยของ  ทางด้านวงการทหารเรือ   โดย… นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ แตงหอม

ข้อมูลอ้างอิง ทางด้านการออกแบบใบกังหันลม  และ  ที่โดดเด่น ก็ คือ  เสาแบบ  หักงอ เพื่อการ ซ่อมแซม

ขอขอบคุณ

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่   http://kanghanthai.blogspot.com

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.