สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักษ์รักษา ให้ทุกๆท่าน มีความสุขกาย สุขใจ เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด ลงมือกระทำสิ่งใดๆขอให้สมประสงค์ทุกๆสิ่งปรารถนาทุกประการ

ทีมงานไทยวินด์วิลล์

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.