โครงการกังหันลมคาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดของไทย

โครงการกังหันลม ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต จำนวนที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม วันที่ยื่นคำร้องข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า SCOD
1 โครงการหาดกังหัน 1 36 เมกะวัตต์ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 1 กุมภาพันธ์ 2555 21 มีนาคม 2558
2 โครงการหาดกังหัน 2 45 เมกะวัตต์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 กุมภาพันธ์ 2555 21 มีนาคม 2558
3 โครงการหาดกังหัน 3 45 เมกะวัตต์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 กุมภาพันธ์ 2555 30 กันยายน 2558
4 โครงการหาดกังหัน 4 45 เมกะวัตต์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 5 มีนาคม 2556 ธันวาคม 2560

ข้อมูลจาก http://www.energyabsolute.co.th/index.php

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.