การกำจัดขยะ และ พลังงานไฟฟ้า


ประเทศไทยมีปัญหามานาน เรื่องการ กำจัดขยะ เพราะ เมืองไทย การทิ้งขยะพฤติกรรมแบบไม่แยก    ถึงแม้จะมีการแยกถังขยะ แต่ด้วยพฤติกรรมทิ้งรวมกันหมด  ทำให้การกำจัดนั้นยากลำบาก  จะนำสิ่งที่นำมารีไซเคิลใหม่นั้นก็ลยากำบากไปด้วย   การกำจัดขยะที่เหมาะสมที่สุด ก็คือ  แบบทั้งฝั่งกลบ และ แบบเผา โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนเป็นผลพลอยได้ของการเผาขยะ

ไม่ว่าการจำกัด ขยะแบบไหนก็มี สิ่งที่เกิด ขึ้นนั้นก็ คือ   กลื่น  หรือ ควัน ยังไม่รวมถึง ก๊าซต่างๆที่เกิดจากการเผา   ถึงแม้จะมีเทคโนโลยี่มากมาย แต่ด้วยจำนวนขยะที่มากมายล้นฟ้า สะสมกันอย่างยาวนาน

ถึงเวลาแล้ว ไม่ว่าจะ ระดับบ้าน หมู่บ้าน  ต้องช่วยกัน กำจัดขยะที่ต้นเหตุ เพื่อการกำจัดที่น้อยลง  โดยการคัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้   เมื่อแก้ที่ต้นเหตุแล้ว ทำให้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี่อะไร ให้ยุ่งยาก

เมื่อมีการเผา ขยะแล้วสิ่งที่ได้  ก็ คือ ความร้อน นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้   แต่ด้วยการปล่อยของเสียที่เกิดเป็นควัน หรือ  CO2  และก๊าซอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยต่อชุมชน ทำให้เกิดการประท้วงในชุมชนทุกๆแห่ง  ถึงแม้ว่าจะมีโครงการการจำกัดด้วยโรงไฟฟ้าขนาดชุมชน หรือ ระดับหมู่บ้านก็ตาม

** เตาเผาขยะ โดยภูมิปัญญาชาว  http://incinerator101.blogspot.com/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.