เรียนรู้วิธีสร้า้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 500 วัตต์

สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านหลังเล็กๆแบบพอเีพียง

มีรูปภาพประกอบอย่างละเอียดติดตามชมได้ รูปร่างกังหันลมที่จะทำเหมือนรูปตัวอย่างนี้

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.