Axial Flux Permanent Magnet Alternator Generator ( พื้นฐานกังหันลม แบบ รอบต่ำ และ ขับตรง)

กังหันลม  ตัวที่ทำงานหน้าที่ผลิตไฟฟ้า ก็คือ  rotor ( แม่เหล็ก ) และ  stator ( ขดลวด)    โดยให้ rotor ทำหน้าที่หมุน ทำให้กระแสแรงแม่เหล็กไปกระตุ้นตัดเส้นขวลวด เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น. จะมีกระแสไฟฟ้าเยอะ ก็ขึ้นอยู่กับ  แรงแม่เหล็ก , จำนวนขวดลด, ความเร็ว     ลักษณะของการเชิงออกแบบการทำงานของ rotor ( แม่เหล็ก ) และ  stator ( ขดลวด)  เห็นกันโดยทั้วๆไป มีสองแบบ  คือ อยู่ใน แนวนอน หรือ ตั้ง

ด้วยความสัมพันธดังที่กล่าวเบื้องต้น เช่น ประสิทธิ  การผลิตไฟฟ้า ขึ้ยอยู่กับ แรงแม่เหล็ก , จำนวนขวดลด, ความเร็ว  ในการออกแบบ Axial Flux มีความพิเศษที่ตรงที่  มีแม่เหล็ก 2 ข้างขนาบ ขดลวดทำให้ เส้นแรงแม่เหล็กแรงกว่า แบบ แม่เหล็กฝั่งเดียว  ผลก็คือ ทำงานรอบต่ำได้   และทำการขยายขนาดทำได้สะดวก   ข้ดดีตรงจุดนี้ ทำให้  Genrator ชนิด Axial Flux  เริ่มเป็นที่ นิยม   และเป็น ข้อดี  อีกข้อนั้นก็ คือ   ชาวบ้าน ใช้เครื่อง มือ แบบบ้านๆ ก็ทำได้ . ไม่ต้องไปหาซื้อ  Genrator สำหรับเร็จรูป ทำมาทำกังหันลมนั้นเอง

ชุดขวดในแนวนอน มีแกนเหล็ก

ชุดขวดในแนวนอน มีแกนเหล็ก

ชุดขวดในแนวนอน แบบ Axial Flux  มีแกนเหล็ก

ชุดกังหันลม มี Generator แบบ Axial Flux

Hup กังหันลม โดยมี ขวดลวดแนวตั้ง

การออกแบบชุด Generator แบบ Axial Flux

ติด Genreator แบบ Axial Fluxบ พร้อมใบกังหัน

ชาวบ้านทำกังหันลมใช้เอง

อ้างอิง

http://www.thebackshed.com

http://www.scoraigwind.com/builders.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.