ระบบไฟฟ้าเครือขาย

ระบบพลังานไฟฟ้า แยกเป็น  3  ระบบ  คือ  1.ระบบเครือข่าย (Large  grid )   2.ระบบเครือข่ายอิสระ (Local grid)  3. ระบบที่สาม จะเรียก การเชื่อมระหว่างเครือข่าย (Grid to Grid)  ( ระบบ 1  เข้า กับระบบ ที่  2 )
ระบบแรก หมายถึงว่า  ท้องทีมีระบบไฟฟ้าเข้าถึง มีระบบสายไฟฟ้ามารอถึงหน้าบ้าน และมีมิเตอร์ให้กับทุกๆบ้าน  โดยมีแรงดันไฟฟ้า 220Vac  50Hz  สำหรับทุกภาคของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ภายในบ้าน ที่ทำงาน โรงงานอุสาหกรรม หรือ อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า    นี้คือภาพเก่าที่เราคุ้นเคย

ซึ่งระบบไฟฟ้า เหล่า จะถูกผลิตไฟฟ้า มาจาก โรงไฟฟ้าส่วนกลาง ขนาดใหญ่ระดับ > 100 MW . ในนาม  ผู้ผลิตไฟฟ้าของรัฐ  (กฟผ) หรือ เอกชน   โดยแหล่งเชื้งเพลิง เช่น แก๊ส  น้ำมัน  ถ่านหิน  เขื่อนเขื่อนขนาดใหญ่     ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น ของเหลือทางการเกษตร ( แก๊สชีวภาพ ไบโอแก๊ส ไบโอดีเซล )   โรงไฟฟ้าจากขยะ   เขื่อนขนาดเล็ก

..  โดย หลักทำงาน ก็ คือใช้ต้นกำลัง  จากเครื่องยนต์  หรือ  ระบบไอน้ำ  หรือ แรงดันน้ำ    ผ่านกลไกไปหมุน Generator  ที่มีระบบ 50Hz   ในระบบ AC  ส่วนแรงดันไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้า ก็ใช้ หม้อแปลงในการส่งไปตามเสาไฟฟ้า แต่ล่ะระดับแรงดัน เพื่อส่งออกไปได้ไกลที่สุด และสุญเสียน้อยทีสุด

พูดกันเสียยาววๆ  จริงเราควรเน้น ระบบที่สอง . ครับ  มาต่อกันเลย

ระบบที่สอง คือ การสร้างระบบเครือข่ายไฟฟ้าของเราขึ้นมาเอง ขนาดการผลิตไม่ใหญ่มาก < 100 Kw   หรือจะเรียกว่า โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับบ้านเราคนเดียว ก็ได้.   หรือ จะวางสายเครือข่ายให้กับ  เพื่อนบ้าน ญาติ ใกล้เคียง หรือ  หรือวางทั้งหมู่บ้าน    หรือใน โรงเรียน  มหาลัย  บริษัท  ก็ได้    โดยแหล่งผลิตไฟฟ้า  เช่น   ปั่นไฟโดยใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า    ระบบแผงโซลาร์เซลล์  ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า   คือแยกเอกเทศ  อาจจะชั่วคราว หรือ ยาวนานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่สถาณการณ์  ถ้าช่วงเวลาสั้นก็เป้น ระบบสำรอง     ถ้าใช้เวลานานๆ ก็ถือว่า เป็นระบบไฟฟ้าหลัก


เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

บ้านสมัยใหม่ แนวคิดใหม่ ใช้ระบบโซลารเซลล์เป็นระบบหลัก

วันนี้เราจะมอง ภาพง่ายๆ  กันแค่สองระบบกันก่อน เอาไว้ต่อคราวหน้า

ขอบคุณ ภาพจาก

http://www.sut.ac.th/Engineering/Electrical/courses/429296/old/discustion/power%20gen/powergen.html

http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Basic_Communication_System_for_Power_Grid_Network/index.php

http://marlboroughsolarhome.wordpress.com/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.