ระบบไฟฟ้าเครือขาย ภาค 2

วันนี้ เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้ว  ขอย้อน  ท้าวความว่า   ระบบพลังงานไฟฟ้า แยกเป็น  3  ระบบ  คือ  1.ระบบเครือข่าย (Large  grid )   2.ระบบเครือข่ายอิสระ (Local grid)  3. ระบบที่สาม จะเรียก การเชื่อมระหว่างเครือข่าย (Grid to Grid)  ( ระบบ 1  เข้า กับระบบ ที่  2 )

ครั้งที่ได้กล่าว  ระบบ  1,2  ไปแล้ว  คราวนี้มาต่อกัน ระบบ ที่ 3 คือ การเชื่อมระหว่างเครือข่าย (Grid to Grid)    กับคำถามว่าทำไม เราไม่สามารถ  เชื่อมไฟฟ้า จากแหล่ง  2 แหล่งได้ โดยตรง  ก็เพราะลักษณะ ทางระบบไฟฟ้า ที่ไม่เหมือนกันนั้นเอง  และ จะสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าทั้งระบบ   ขอยกตัวอย่างง่ายๆ

เช่น ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า จะไป เชื่อมกับ ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง โดยตรง  ได้หรือไม่  คำตอบ คือไม่ได้  เพราะ  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คนล่ะแหล่งแล้ว  เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า คุณสมบัติของไฟฟ้า ไม่ตรงกัน เช่น  เฮริต (Hz )  ไม่เท่ากัน   คลื่นยาวไม่เท่ากัน..

แล้วต้องใช้อะไรเชื่อม . นี้คือ ที่ มาของ  ระบบ ที่ 3   และ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ให้  คุณลักษณะให้ตรงกันก็คือ  Grid Tie Inverter ซึ่งการทำงานจะต่างกับ Inverter ในระบบ ที่  2  อย่าสับสนนะครับ..   และ Grid Tie Inverter ก็มีต่างกันไป ตามแหล่งกำเนิดของการผลิตไฟฟ้า  เช่น กังหันลมผลิตไฟฟ้า ก็ต้องใช้ Grid Tie Inverter สำหรับกังหันลม       Grid Tie Inverter สำหรับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ก็ต้องใช้ของระบบโซลาร์เซลล์

และ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างกัน ผู้ที่ทำหน้าให้การเชื่อม ก็ต้องมี กฏเกณฑ์ และ  Certificate ให้กับอุปกรณ์เหล่านี้  ด้วยการทดสอบเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าหลัก    ผู้ที่ต้องการเชื่อมกับระบบไฟฟ้าเครือข่ายหลัก จะมีเหตุผล 2 ประการ คือ   ต้องการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้กับ ผู้ที่รับซื้อ โดยผ่านระบบเครือข่ายของทางภาครัฐ   ในเคสนี้ ผู้รับซื้อต้องเป็นภาครัฐเท่านั้น .    ประการที่สอง คือ  ไม่ขาย แต่ เชื่อมเพื่อลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า
คราวหน้า มาต่อันครับ ว่าด้วย  Local   network  +  grid.

Grid Tie Inverter สำหรับกังหันลม ของค่าย  SMA

Grid Tie Inverter สำหรับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์  ยี่ห้อ  Goodwe

Grid Tie Inverter สำหรับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ยี่ห้อ  ABB

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.