บริษัทมหาอำนาจการจัดการด้านพลังงานมากกว่าครึ่งโลก

ประเทศไทยเราในสถานะการณ์ การนำเข้าพลังงานเข้ามาใช้งาน มากเกินจนไม่มีการควบคุม จนเป็นนิสัยบริโภคเกินกว่าตัวเอง   หรือเรียกว่า ตัวใหญ่ แต่ขาหลีบ .    เพราะกลไก ทางความคิด คนของประเทศไม่ได้ถูก หล่อหลอม การเพิ่งพาตัวมาตั้งแต่เริ่มต้น    เพราะยุค พลังงานราคาถูก และไม่มีใครเห็นคุณค่ากับ การค้นคว้าในเรื่องของ แหล่งพลังงานใหม่ๆ  ดังเฉกเช่น  ยุคของไอสไตล์   หรือ ต้องบอกว่า หมดยุค ของคน มีมันสมอง อันชาญฉลาด  เพราะยุคนี้ เป็น  ยุค บริโภคนิยม
.ไม่ต้องคิด .  ซื้อ และ ซื้อ    จนทำให้โลกนี้ ปั่นป่วนกับ มหาอำนาจ ทางด้านพลังาน  ชี้นก ให้เป็นนก  ชี้ไม้ให้เป็นไม้    ไม่มีทางหันกลับลำ มาเพิ่งตนเองได้อย่างถาวร
… แต่ใช้ว่า จะเป็นไม่ได้ .

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.