ถ้าเรามีไฟฟ้า แล้วคุณสามารถขายไฟฟ้า ให้ญาติ และเพื่อนบ้านได้หรือไ่ม่

คำถามนี้  ถ้าตอบอย่าง ตรงไป มา คื อ ขายได้..     แต่  ระบบสายส่งไฟฟ้า ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสายส่งของรัฐ    พูดให้ตรงประเด็น คือ  ทำระบบสายส่งเอง .ต้องไม่ผ่าน หรือ ตั้ง บนที่ดินของรัฐด้วย เช่น ถนนหลวง   .   นั้นคือ ข้อจำกัด   แต่  ถ้าจะทำขาย ด้วยระบบเครื่อข่ายไฟฟ้า  ให้กับญาติ  เพื่อนบ้านติดกัน  หลายๆหลังคา ก็ไม่มีปัญหา

จากการเกริ่นเบื้องต้น  ผมขอกล่าว จากความเดิมที่แล้ว นั้น ก็ คือ ระบบ  local network   หมายถึง  ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น   หรือแม้แต่ในระดับสเกล  มหาลัย  บริษัท โรงงาน  หรือ  หมู่บ้านทั่วๆไป  หมู่บ้านจัดสรร     รีสอร์ท    โดยจะมีระบบเครือข่ายไฟฟ้าของตัวเอง     ระบบนี้จะทำงานคล้ายๆ ระบบ off-grid   แต่ต่างกัน ตรงที่    ทุกๆบ้าน ในระบบเครือข่าย สามารถเชื่อมระบบ เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่น   ด้วย Grid tie inverter  ได้เหมือน กับ การเชื่อมระบบเครือข่ายไฟฟ้าของรัฐ..

ระบบเครือข่ายท้องถิ่น แบบ  อิสระ

ระบบโซลาร์เซลล กับ ระบบดีเซล  สำหรับโรงงาน

ระบบ เครือข่ายท้องถิ่น แบบ Muticluster ใหญ่

ระบบเครือข่ายหมู่บ้าน Bamyan  ประเทศ อัฟกานิสถาน

แผงโซลารเซลล์ เพื่อสร้างไฟฟ้าเครือข่ายหมู่บ้าน Bamyan  ประเทศ อัฟกานิสถาน สำหรับ 2,500  หลัง,

ขอขอบคุณ  SMA  Thailand + Sunny Island +  Sunny Boy

http://www.sma-solar.com

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.