กังหันลมเคลื่อนที่ได้ สะดวกรวดเร็ว

วงการดีไซน์ ผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภค อย่าง Frog Design  เฟริมดีไซน์ระดับแนวหน้าของโลก ..  ให้ความสำคัญ ด้านแหล่งกำเนิดพลังงาน  เพื่อให้ใช้ได้กับกิจกรรมกรรมใช้ชีวิตของคนุร่นใหม่ ที่อยากใช้ชีวิตแบบ โลว์คาร์บอน   . เช่น การใช้ โน๊ตบุ๊ค   มือถือ   เมื่อพลังงานไฟฟ้าหมด จะทำอย่างไร .และต้องแหล่งพลังงานบริสุทธิ์      แนวคิดกังหันลมเคลื่อนที่ได้   ตั้งที่ไหนก็ได้  ไม่จำกัดสถานที่ เวลา ขอให้มี ลม เท่านั้น..

จาก Frog Design

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.