ขับเคลื่อน ระบบ logistic ด้วยระบบไฟฟ้า

แหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่บริสุทธิ์ และไม่มีต้นทาง แหล่งเชื้อเพลิง นั้น ก็ คือ  กังหันลมผลิตไฟฟ้า และ   โซลารฟาร์ม   คนโดยทั่วไปมองแค่การไฟฟ้า ให้กับรัฐบาลบ้าน เท่านั้น    แต่วันนี้ เรามองต่างมุม   คือ ทำไมต้องขายเท่านั้น ถึงจะคุ้มทุน.
โมเดล application นี้ทางธุระกิจ เราคิดว่าเป็นไปได้ นั้นก็ คือ  ทำโรงไฟฟ้า สำหรับ การขับเคลื่อน ระบบ logistic ด้วยระบบไฟฟ้า  ด้วย การจัดตั้งฟาร์มแหล่งผลิตพลังงาน  ตามสายถนนสำคัญ   โดย องค์ประกอบหลักดังนี้

1. ฟาร์มผลิตพลังงาน จาก  กังหันลมผลิตไฟฟ้า และ   โซลารฟาร์ม
2.  สถานี เปลี่ยน ชาร์ท  และ บริการเปลี่ยน แบตเตอรี่   ( ในระยะ  200-300  กิโลเมตร )
3.  รถขนส่ง ประเภทต่างๆ ด้วยระบบไฟฟ้า

แน่นอน บ้านเรายังไม่มีใคร .. ทำ    เพราะเป็นเรื่อง ใหม่   และถ้ามีนายทุนทำ  ก็ถือว่า  สุดยอด..  คนแรก..

สถานีชาร์ท และเปลี่ยนแบตเตอรรี่

สำหรับรถขนส่งผู้คน

สำหรับขนส่งสินค้าอุปโถคบริโภค

สำหรับรถบรรทุกสินค้าทางอุสหกรรมและเกษตร

ระบบขนส่งรพไฟฟ้า สำหรับระหว่างหัวมืองต่างๆ

ขอบคุณ ภาพ รถไฟฟ้า สำหรับงานหนัก  www.smithelectric.com/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.