แหล่งเก็บพลังงาน (Storated Energy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฟาร์มโซลาร์เซลล์

ทำไมเราถึงละเลย  เรื่องการเก็บพลังงานแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่.  ???   โดยไม่มีใครพูดถึง      ถึงแม้เทคโนโลยี่ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน ที่สามารถนำกลับมาใช้อย่างไม่วันหมด  จะถูกพัฒนา ก้าวไปอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมที่มี ขนาดใหญ่และผลิตได้มากขึ้น  แผงโซลาร์เซลล์มีขนาดเล็กลงแต่ให้กำลังวัตต์สูงขึ้น

แต่…  ในเรื่องของการเก็บพลังงานไฟฟ้า  ไม่มีการพัฒนา  มากที่ควรจะเป็น    นี้เป็นหัวข้อ หนึ่งที่เราให้ความสนใจ.   เพราะ การเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยทัั่วๆไป และ ใช้กันอย่างมาก   นั้นก็คือ  แบตเตอร์รี่    ตั้งแต่การเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก    จนไปถึงขนาดใหญ่  โดยมีความหลากหลายของชนิดแบตเตอร์รี่  ซึ่งการใช้งานก็ต่างกันไปตามความเหมาะสม.

แต่ในที่นี้จะพูดถึง การเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับ ฟาร์มโซลาร์เซลล์??  หรืออาจจะเป็น   โซลาร์รูฟท็อบ
คำถามต่อ แล้วจะมีไปทำไม?  เพื่ออะไร??  และไม่ต้องเสียเงินสำหรับส่วนนี้เพิ่ม     ในเมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ต่อ เข้ากับ Grid tie Inverter  เพื่อการส่งไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว..     แน่นอน !!  ครับ  ไม่มีใครคิดเช่นนั้น

แต่เดียวก่อน   การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อการเชื่อมต่อกับ Grid tie Inverter  จะต้องมีการคำนวนค่ากำลังวัตต์สูงสุด ที่ไม่เกินขนาดกำลังของ Grid tie Inverter   เช่น   ยี่ห้อ Growatt 5000 MTL   จะรับกำลังค่ากำลังวัตต์สูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ต่อกันในระบบ   ถ้าเลือกแผงขนาด 300 วัตต์   ก็นำมาคำนวนดังนี้ 5000/300  ก็คือ  16.6 หรือ 17  แผง    ( คิดคร่าวๆ  ยังไม่คิดค่าสุญเสีย แผง และ สายไฟ  จากอุปกรณ์ต่างๆ )

ขั้นตอนต่อมาคือ  ช่วงระดับโวลล์ ที่  Growatt 5000 MTL   รองรับในการนำไฟฟ้าเข้าระบบ  นั้นก็คือ  250-550 DCโวลล์    หมายความว่า นำแผง  17  แผงทั้งหมดมาต่อกันให้ได้ช่วงระดับโวลล์   250-550 โวลล์  เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์  เข้าสู่สายส่งไฟฟ้าเครือข่ายของการไฟฟ้า

ช่วงระดับโวลล์ เกิดจากอะไร??
1.  วิธีการเชื่อมต่อ       แบบขนาน  ( เพิ่มกระแส )  หรือ  อนุกรม  ( เพิ่มโวลล์ )

2.  ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง ที่ตกกระทบบนแผง       จากศึกษาเอกสารวิจัยศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยค่าความเข้มเฉลี่ย คิดเป็นค่าเฉลี่ยความเข้มแสง   18-19  เมกะจูลต่อปี     โดยมีระยะการรับแสงยาวนาน    4 ชั่วโมงต่อวัน หรือ อาจจะต่ำกว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาล

จากการค้นคว้าจากเอกสารจากเรา  ยังไม่พบงานวิจัยที่เกียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์   กับ ช่วงโวลล์ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย..  ประเด็นที่กล่าวมา  ถ้าไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์  ไม่ถึงช่วง  <  250 โวลล์   นั้นหมายถึงว่า % ของ ไฟฟ้าเหล่านี้ ไม่ได้เข้าระบบ  จะทำอย่างไร    ????

เราจะทิ้งภาพไว้ให้คิดว่า แหล่งเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ของ ฟาร์มโซลาร์เซลล์ หรือ  โซลาร์รูฟท็อบควรจะถูกพัฒนาได้อย่างไร?? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดเก็บ และการแจกจ่ายพลังงาน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.