โลกยุคใหม่ในเมือง คนใช้พลังงานมากขึ้น

กิจวัตรประจำวัน ของคนรุ่นยุค Gen Y  ทำให้โลกร้อนขึ้น เพราะอันเนื่องใช้พลังงานมากขึ้น  เป็นเพราะอะไรอย่างไรมาดูกัน  ?  ถ้าใครๆ เป็นคนสังเกต ในระหว่างการเดินทาง หรือ ติดต่อผู้คน   ทั้งที่ทำงาน  ในบริเวณสาธารนะ  บนรถโดยสารประจำทางต่างๆ  บนรถไฟฟ้า และอื่นๆ      ผู้คนหันมาสื่อสารด้วยการสื่อสารเทคโนโลยี่ใหม่ๆของโทรศัพย์ ที่มีการการเชื่อมต่อินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง.

โทรศัพย์รุ่นให่มที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน.  การเข้าถึงการสื่อสาร  และการรับข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างเร็ว  ผ่านระบบเครือ่ข่ายยุคใหม่.   คุณสมบัติของ สมาร์ทโฟน. ก็คือ  คือมีหน้าจอที่ละเอียด .และการ ประมวลผลรวดเร็ว      แต่ทางกลับกัน พบว่า ภายในหนึ่งวัน มีการใช้พลังงานมาก จนต้องมีแบตเตอร์ที่สำรองพกติดตัวกันทุกคน และต้องมีการชาร์ทพลังงานให้กับ สมาร์ทโฟน. อย่างน้อย  2 ครั้งต่อวัน        เทียบกับโทรศัพย์รุ่นเก่า 2-3 วัน..ถึงจะมีการชาร์ทอีกครั้ง.

สมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G-4G สำหรับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี่ใหม่

จำนวนประชากรในประเทศไทยมีประมาณ 65 ล้าน    มีการสำรวจ  2013   ยอดผู้ใช้โทรศัพย์งานรวมทั้งสิ้น 81.89 ล้านราย  สมมุติว่า เมื่อมีการชาร์ท  พร้อมกัน 1 ล้านเครื่องล่ะๆ  5 วัตต์  ก็คือ  5  เมกะวัตต์-ชั่วโมง เทียบกับโรงไฟฟ้าโซลารฟาร์มขนาด 1 เมะกะวัตต์  5 โรง

จากสิ่งเล็กๆน้อย นี้ล่ะทำให้  ประเทศจนได้  เพราะถ้าเราไม่สามารถเพิ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของแหล่งพลังงาน..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.