พลังงานฟรี กับ Chas campbell

ต้นฉบับ ที่มีการทดลอง การผลิตพลังงานที่ได้มาฟรี  ระหว่าง มอเตอร์ และ เจนเนอร์เตอร์  ทั้งขับตรงตรง และ ผ่านระบบ ทดรอบ   แถมด้วยระบบฟลายวิลล์  ซึ่งป้อนให้ไฟฟ้าไปมาระหว่างกัน   มีผู้คนมากมาย นำมาเป็นต้นแบบ และ พยายามทดลองทำ  และเผยแพร่ให้ดูผ่านเว็บ youtube    จำนวนมาก    บางคนก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้   บางคนก็ทำได้   เป็นเรื่องเราถกเถียงกัน
แล้วเราจะเชื่อใคร.    . เพราะเราไม่ได้ลองทำเอง ..     ถ้าเช่นนั้น  ต้องทดลอง.  ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้  ถ้ายังไม่ได้ลอง มากกว่า 1000 ครั้ง

เพราะถ้าคุณ ทำได้  คุณ ก็ใช้ไฟฟ้า  ฟรี.ๆ   สำหรับบ้านหนึ่งหลัง  ระดับ  Home Power Station หรือแม้แต่ในรถยนต์ไฟฟ้า ก็ย่อมได้.

พระเจ้าจอร์ท มันยอด จริงจริ้งๆ    ไม่ต้องซื้อแหล่งต้นทุนพลังงาน   ไม่ต้องขุด ไม่ต้องเจาะ   ไม่ต้องเผา    ;-)    เห็นไม  คุณ มีได้ กับ ได้ ++ .. .  ทดลองกันหรือ ยัง.!!   เริ่มกันเลย…

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.