โลกก้าวหน้า แต่ทำไมยังปล่อยคาร์บอน สูงหลายเท่า!!!

. บ้างคนบอกว่าเป็นไม่ได้  แต่เรามาดูกราฟกันก่อนว่า ทำไม?

บทสรุปเจากข้อมูลนี้  เพราะโลกนี้บริโภคแหล่งพลังาน  ที่สูงนั้นเอง  และบทความนนี้ยังผูกผันไปถึง การวิจัยเรื่อง พลังงาน ต่ำมากๆ ด้วย

ข้อมูล จาก http://www.gatesnotes.com/Energy/Energy-Miracles?WT.mc_id=06_27_2014_energy_tw&WT.tsrc=Twitter

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.