สานฝันต่อจาก คนไทย ที่ชื่อ ไชยา นิลทา

เราคงจะนิ่งดูดาย ไม่ได้ เมื่อคนไทย คนหนึ่ง  ที่ชื่อว่า   ไชยา นิลทา  ซึ่งมีไอเดียเด็ด.ๆแและมีจุดประสงค์อันแน่วแน่  ( ต่อกระทรวงพลังงาน อย่างยิ่งแน่แท้ .อาจจะไม่ ถึง ปตท ก็ ตาม   )  นั้นก็คือ  เราจะสืบสานฝัน จากเจตนารมณ์ ของคุณ ไชยา นิลทา .เพื่อให้ความฝันหลายเป็นจริง  เพื่อเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ  ในการจะสร้างพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้น  โดยไม่ต้อง มีลม  หรือ มีแดด  (  น้ำมัน  แก๊ส  ..ก็ไม่ ต้อง.นะ. .) .    หรือจะ พูดง่ายๆ กังหันลมขนาดเล็ก มากกกๆๆ   ไม่หมุน  แสงแดดไม่มีให้กับแผงโซลาร์เซลล์.   เราก็มีพลังงานทางเลือกใหม่ . จากเครื่องผลิตพลังงาน  ที่เราประดิษฐขึ้น. . .โดยใช้แหล่งพลังงาน เล็กน้อย . จาก แหล่งพลังานกังหันลม หรือ แผงโซลลาร์เซลล์  หรือ   การไฟฟ้านครหลวง หรือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ..     โดยจะทวีพลังานจากเดิมให้สูงขึ้น ..มากกว่าเดิม  .

” คุณ ไชยา ..ครับ   คุณได้สิทธ์  นั้นเดียวนี้ ”     ” เราจะดัน ดารา..”    ”เกลืออย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือปฎิบัติ” “ชีวิต ยิ่งกว่าละคร.” “ฝันที่เป็นจริง”
ขอมอบให้กับ คุณ ไชยา.

ชมรูปเล็กๆจากการทดสอบครั้งแรก.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.