เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ โหลด

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับชีวิตประจำวันนั้น คงปฎิเสธไม่ได้  เหตุผลเพราะ เพื่อความสะดวก อย่างเช่น  ต้มน้ำร้อนด้วย กาต้นน้ำไฟฟ้า ในการปรุงอาหารต่างๆ   หลักการ การทำงาน กาต้มน้ำจะดึงกระแสไฟฟ้า ผ่านการแปลงไฟฟ้าไปเป็นความร้อน ด้วยวัสดุนำความร้อน  จึงทำให้น้ำที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุ ร้อนขึ้นๆ และมีระบบการตัดไฟฟ้าเมืื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนได้ตามที่ต้องการ

ถ้าขนาดกาต้นน้ำไฟฟ้า  1000 วัตต์ (Watt)    ใช้เวลาต้มน้ำ 10 นาที.​   น้ำบรรจุในกาต้มน้ำ 2  ลิตร   เปลี่ยนจากน้ำเย็นอุณภูมิ จาก 25 องศาเซลเซียล -> 100  องศาเซลเซียล  จะต้องใช้ พลังงานไฟฟ้าเท่าไร  = ?

เราจะได้เห็นได้ว่า  มีตัวแปรทีี่กล่าวมา ที่จะทำให้ การใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น  โหลด ของการผลิตไฟฟ้า  นั้นเอง.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.